مجموعه "انگلیسی جامع" کار جدیدی از کانال English_day در چندین نسخه .آموزش از سطح صفر

مطالب این نسخه:
- الفبای انگلیسی English Alphabet
- حروف بیصدا Consonant
- حروف نیمه صدادار Half Vowel
- حروف صدادار Vowel
- حروف ترکیبی
- اعداد در زبان انگلیسی
- واژگان موضوعی
- مکالمه موضوعی
- و ...

* رابط کاربری زیبا
*سرعت بالای اجرای نرم افزار 
* بدون تبلیغات درون برنامه ای
*لینک فایلهای کمیاب آموزشی ( مثل کدینگ 504 - 1100 واژه ضروری)

حتما نسخه های بعدی را نیز دریافت کنید.
برای اطلاعات بیشتر به کانال ما سر بزنید English_day 

 

دریافت از :