زلزله

زلزله یکی از بلایای طبیعی است که همواره در طول تاریخ انسانها را تهدید کرده و میکند.

 

این نرم افزار با هدف افزایش سطح آگاهی عمومی در باره زلزله ، نحوه شکل گیری آن، گسل ها و اهمیت رفتار ما قبل ،هنگام و بعد از وقوع زلزله تهیه شده است.

 

در این نرم افزار خواهید خواند:


- نحوه شکل گیری زمین لرزه


- دلایل وقوع زلزله


- انواع حرکات زمین


- اقدامات در هنگام وقوع زلزله


- اقدامات بعد از وقوع زلزله


- یافتن مکانهای امن


- دوری از مکانهای نا امن و معرفی این مکانها


- مدیریت بحران


- در هنگام گیر کردن زیر آوار


- در باره زلزله تهران


- گسل های تهران


- دلایل نا امن بودن تهران


- دلایل خرابی در تهران


و ...


مناسب برای تمامی مردم و مهندسان عمران


نظر و سوالاتتون رو در داخل برنامه با ما در میون بذارید.

 

دریافت از :