تمرکز کنید ، اجسام را توسط نیروی ذهنی خود حرکت دهید و همه را حیرت زده کنید...

قدرتی که در درون همه وجود دارد!! فقط باید تقویت شود...

این فیلم را ببینید:


فیلم


تله کینزی چیست؟


تله کینزی نه شعبده است و نه چشم بندی ، بلکه توانایی حرکت دادن اجسام توسط انرژی ذهنی و روانی می باشد.تئوری که در ارتباط با تله کینزی وجود دارد که آن به وسیله میدانهای انرژی یا امواج انرژی روانی به میزان کافی متراکم شده اند باعث حرکت اجسام می شود.
شاید برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که هنگام تمرکز بر مکان، وسیله یا کاری احساس کنید شی ای در محدوده دید شما حرکت می کند و به محض نگاه کردن به شی، آن را ساکن می بینید. در حقیقت شما با نیروی تمرکز درونی خود به صورت ناخوداگاه شی را حرکت داده و و نگاه شما این تمرکز را به هم زده و باعث توقف شی شده است. این قدرت درونی را تله کینزی یا دور جنبانی می گویند.
در این برنامه سعی داریم که شما را با یکی از توانایی های درونی خود آشنا کرده و شیوه کنترل و استفاده از آن را به شما آموزش دهیم. این برنامه در واقع تله کینزی را به شما آموزش خواهد داد و شما بسته به قدرت درونی بدن خود و انجام تمرین های مستمر به نتیجه مطلوب خود که همان حرکت اشیا توسط نیروی ذهن می باشد خواهید رسید. پس با ما همراه شوید.


دقت کنید که سرفصل ها رو به ترتیب جلو بروید تا تاثیر تلکینزی رو به وضوح با چشم خودتون ببینید.


پیشنهاد میکنیم که در صورت امکان از تمرین های خود فیلمبرداری کنید ، زیرا با مشاهده این فیلم می توانید از حرکت دادن اجسام توسط نیروی خود مطمئن شوید.


دریافت از: