شکم بی شکم

کلی حرکت برای آب کردن شکم و تناسب اندام!!


آموزش کامل


مرحله به مرحله


همراه با تصاویر کاملا گویا 


ده ها تصویر متحرک 


برای اکثر حرکات، حالت سخت تر و آسان تر نیز به همراه تصویر آورده شده است.


لذت ببرید...

دریافت از :