انگلیسیت ضعیفه؟ خیلی خوب بلد نیسی؟ میخوای شروع کنی؟

 


ما دوباره اومدیم با یه مجموعه آموزش انگلیسی دیگه. 


این مجموعه برای همه افراد زیر مناسبه:


- افراد صفر کیلومتر!


- افرادی که یه ذره بلدن


- افرادی که میخوان پایشون قوی شه


- افرادی که دنبال مجموعه کم یاب انگلیسی روزمره آکسفورد (Oxford) میگردن (توی نرم افزار 0 تا 100 اون قرار داده شده برای دانلود)


- خلاصه برای همه مناسبه!


بخشهای فوق العاده :


- آموزش درس به درس


- آموزش فراگیری لغات


- آموزش کامل روش لایتنر


- و...

دریافت از: