کانال پشتیبانی نرم افزارهای آموزش زبان ما: @English_day


مجموعه ای کامل از اشتباهات رایج بین زبان آموزان!! بررسی شباهت معنی و ظاهر کلمات!


در این مجموعه که نسخه نخست از مجموعه 2 بخشی اشتباهات رایج میباشد، شما با اشتباهات رایج بین تمام زبان آموزان در روند آموزش زبان انگلیسی آشنا میشوید.
آموزش کلمات به صورت جفت جفت
رابط کاربری آسان
کاملا کاربردی

 

دریافت از :